niedziela, 15 lipca 2018

Dzień Matematyki 2018

http://www.dzienmatematyki.pl/
 źródło: http://www.dzienmatematyki.pl/

Inicjatorem i organizatorem Dnia Matematyki w Polsce jest Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve - patron merytoryczny e-math.pl!


Jak co roku moi uczniowie i w tym roku przystąpili  do obchodów Dnia Matematyki. By przeprowadzić Dzień Matematyki wystarczy sala z tablicą multimedialną lub rzutnik i ekran. Oczywiście komputer lub tablet też jest potrzebny. Klasa podzieliła się na drużyny 4 osobowe. Każda drużyna nadała sobie nazwę. Prezentacja udostępniona przez e-math.pl składała się z pytań z zakresu matematyki i nauk pokrewnych. Do każdego pytania dołączona była prawidłowa odpowiedź oraz krótki opis "Na temat" pełniący rolę edukacyjną. Każda drużyna losowała sobie numer pytania. Wyświetlałam pytania, by wszyscy mogli je przeczytać, po przeczytaniu pytań wyświetlałam trzy możliwe odpowiedzi, każda drużyna  otrzymała 1 minutę na rozwiązanie zadania. Wprowadziliśmy dodatkową zasadę, że inna drużyna może się zgłosić do odpowiedzi, gdy zna poprawną, ale w sytuacji złej odpowiedzi traci punkty.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Cała klasa włączyła się w zabawę.
Patronat honorowy nad obchodami Dnia Matematyki objął Minister Edukacji Narodowej.
Pierwsze ogólnopolskie obchody naszego Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve.

Dzień Matematyki kierowany jest do wszystkich! Nawet tych (a może przede wszystkim), którzy nie lubią matematyki. Rozwiązywanie zadań ma sprawić przyjemność, a nie być kolejnym testem. Zadania nie wymagają wiedzy matematycznej - wystarczy otwarty umysł i chęć do zabawy matematyką.
Dzień Matematyki stworzony został po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać jasną stronę tej nauki...
 


Szkoły biorące udział w Dniu Matematyki w 2018r

 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1KuJP5I5Kc1aDpzVXTDQYL8lJfXhZe9nZ&ll=50.26342489951285%2C19.05759563513186&z=14

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz