poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Urząd Statystyczny - Dzień Otwarty 2017


9 oraz 10 marca uczniowie z klas 1b, 1c, 1e oraz 3a uczestniczyli w Dniach Otwartych Urzędu Statystycznego w Katowicach. Wizyta odbywała się pod nazwą: "Statystyka Bliżej Nas". Program spotkania obejmował bloki tematyczne:
 • organizacja i zadania statystyki publicznej, 
 • badania ankietowe, 
 • zakładanie działalności gospodarczej – rejestr Regon, 
 • klasyfikacja PKD, 
 • podstawowe metody wizualizacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz podstaw VBA dla aplikacji

Podczas prezentacji organizacji i zadań statystyki publicznej uczniowie dowiedzieli się o podstawach prawnych działalności statystycznej, o tym jaki jest system statystyki, o tajemnicy statystycznej oraz o zasadach udostępniania danych statystycznych. W dalszej części usłyszeliśmy o organizacji statystyki publicznej w Polsce. Ciekawą i nieznaną wcześniej dla uczniów informacją była specjalizacja urzędów statystycznych w Polsce, np US w Bydgoszczy specjalizuje się w Rynku Pracy a US w Olsztynie  - Demografia i Rolnictwo. Specjalizacją US w Katowicach jest Ochrona Środowiska. 
Zadaniami w tym zakresie są: 
 • organizacja zadań ogólnokrajowych na rzecz statystyki publicznej jako całości z zakresu  ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony  środowiska, 
 • organizowanie i prowadzenie badań statystycznych z zakresu statystyki ochrony środowiska zgodnie ze specjalizacja Urzędu, 
 • udział w przygotowaniu opracowań i analiz statystycznych w tym zakresie.

Bardzo przydatne i praktyczne informacje usłyszeli uczniowie w czasie prezentacji rejestru REGON.
Regon obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne). Jest prowadzony w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Jest zbiorem na bieżąco aktualizowanym. Jest jawny i powszechnie dostępny. Podmioty gospodarki narodowej są zobowiązane do posiadania numeru regon (składa się z 9 cyfr).


Praktycznie uczniowie mogli nauczyć się wykorzystania zasobów informacyjnych statystyki publicznej:
 •  Portalu Geostatystycznego, (Portal)
 
 • Aplikacji - Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju - poznaliśmy Moduł Regionalny, Krajowy oraz Lokalny.

Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów, województw i powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map, jak również obszerny zbiór metadanych. Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego.

Wizycie w Urzędzie Statystycznym towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Potencjał województwa śląskiego wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych”.


 

Wskaźniki Zrównoważonego Rozwojuwtorek, 18 kwietnia 2017

Rekord Rozwinięcia Liczby Pi - Piknik Matematyczny

14 marca 2017r wraz z reprezentantami grupy projektowej Alfabetu Matematyki uczestniczyłam w wydarzeniu bicia rekordu rozwinięcia liczby pi.
mFundacja i Fundacja Dobra Sieć zaprosili uczestników programu grantowego mPotęga  na Piknik Matematyczny podsumowujący III edycję programu edukacyjnego „mPotęga. 
Piknik miał miejsce W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W czasie spotkania nastąpiło podsumowanie całej III edycji programu "mPotęga" Dowiedzieliśmy się ile szkół brało udział w tegorocznej edycji z jakich regionów Polski oraz czym grupy projektowe się zajmowały.  W samym spotkaniu uczestniczyło ponad 300 uczniów i 34 nauczycieli z ponad 30 szkół wspartych w 3. edycji mPotęgi.
Mogliśmy również po oficjalnym podsumowaniu, wysłuchać wykładu  ,,Podziwu godna liczba Pi’’, który wygłosił  dr Łukasz Badowski. Jednocześnie w czasie wykładu odbył się eksperyment dotyczący rozwinięcia liczby Pi - za pomocą metody Buffona.

 Eksperymentalne wyznaczanie liczby π opiera się na pewnej ciekawej obserwacji geometrycznej poczynionej w XVIII wieku przez Francuza, hrabiego Georges'a Buffona. Wszystko zaczęło się od prostej gry hazardowej, do której potrzebna była jedynie kartka papieru i coś o kształcie pręta, np. wykałaczka, zapałka lub igła. Na kartce papieru rysowano równoległe do siebie linie w odległościach równych długości stosowanego pręta. Upuszczamy patyczki na planszę Buffona i liczymy, ile razy przetną one którąś z narysowanych linii. Jeśli przy N rzutach linia zostanie przecięta x razy, znaczy to, że stosunek x/N jest przybliżeniem teoretycznego prawdopodobieństwa P. Im więcej rzutów  wykonamy, tym większą dokładność otrzymamy. To ostatecznie oznacza, że przybliżona wartość liczby π po N rzutach może być wyznaczona ze wzoru π = 2•N/x (przybliżenie).
Jednak najbardziej ekscytującym momentem całego Pikniku Matematycznego było bicie rekordu rozwinięcia liczby Pi.


 Wytyczne jakie musieliśmy spełnić aby rekord mógł być uznany:


 • Przed rozpoczęciem próby uczestnicy musieli stanąć w jednej linii, jeden obok drugiego. Linia nie musiała być idealnie prosta, ważne jednak, by była pojedyncza i tworzyła jeden element.
 • Każda osoba musiała mieć przy sobie widoczny kartonik z kolejną cyfrą rozwinięcia liczby pi.
 • Cyfry były ułożone obok siebie zgodnie z prawdą.
 • Osoby tworzące łańcuch trzymały się pod ramię. Każda osoba w łańcuchu, za wyjątkiem pierwszej i ostatniej musiała chwycić pod ramię osoby po swojej lewej i prawej stronie.
 • Po zakończeniu formowania łańcucha oznajmionego głośnym sygnałem oznaczającym rozpoczęcie próby, formacja musiała pozostać w niezmienionej pozycji przez co najmniej minutę.
 • Każdy z uczestników został policzony tylko jeden raz. Oznaczało to, że osoba, która zajmowała miejsce w łańcuchu musiała w nim pozostać do usłyszenia sygnału o zakończeniu próby.
 • Podstawą do zatwierdzenia rekordu jest liczba uczestników w dokumentacji należy przedstawić także długość łańcucha.
 • Za liczenie uczestników oraz zmierzenie długości łańcucha odpowiadali niezależni świadkowie oraz obecny na wydarzeniu przedstawiciel Biura Rekordów.

Najdłuższy w Polsce „żywy” łańcuch rozwinięcia liczby Pi został utworzony przez 330 osób. Jego łączna długość wyniosła 149,7 m. Poprawność kolejnych cyfr w szeregu zweryfikował obecny na wydarzeniu reprezentant Biura Rekordów.

Poza biciem rekordu, uczestnicy Pikniku mogli rozwijać pasję do matematyki na przygotowanych dla nich stanowiskach z grami, łamigłówkami i doświadczeniami matematycznymi. Wszystkie z nich zostały przygotowane przez wolontariuszy z „Projektora Wolontariat Studencki”.


Dodatkowo, młodzież mogły zwiedzić ekspozycję w Centrum Nauki Kopernik.


 

Dla nas równie ciekawy okazał się spacer po słonecznej Warszawie :)Wjechaliśmy równiez na taras widokowy Pałacu Kultury:sobota, 15 kwietnia 2017

Wielkanocne jaja statystyczne

Zbliżają się wielkimi krokami Święta Wielkanocne.

Może warto przybliżyć trochę jak wyglądają jajka i ich spożywanie od strony statystyki. 

Główny Urząd Statystyczny przygotował ciekawą infografikę prezentującą odpowiedzi na pytania: Ile zniesie kura? Produkcja jaj kurzych, Przeciętna cena jajek oraz Ile jemy jajek?


 


Kilka innych ciekawostek świątecznych:


Jajko Kolumba – określenie prostego rozwiązania pozornie trudnego zagadnienia. 
Wzięło się ono z historii przypisywanej Krzysztofowi Kolumbowi, który miał rzekomo rozwiązać zagadkę, jak ustawić jajko w pionie.
Jest to przeróbka starohiszpańskiego wyrażenia ludowego, które można przetłumaczyć jako „Jaśkowe jajko”. Według starej hiszpańskiej opowiastki ludowej głupi Jasio miał postawić jajko na sztorc na jaspisowym blacie (nadtłukując wprawdzie skorupkę), czego nie umieli dokonać mędrcy.

Ludowa legenda została przerobiona w 1550 roku przez włoskiego architekta Vasariego na anegdotę o Brunelleschim i kopule katedry florenckiej. Na zaprojektowanie dachu katedry ogłoszono konkurs. Architekt postawił jajko na stole, jako model kopuły, którą zamierzał zbudować. Kopuła, o rozmiarach  - 42 m rozpiętości wzbudziła sensację.

W 1565 r. historia ta została wykorzystana przez Benzoniego w Historii Nowego Świata jako anegdota o Kolumbie. Autor przyznaje jednak, że zna ją tylko ze słyszenia. Według niej postawienie jajka na sztorc zlecił Kolumbowi żartem kardynał Mendoz na przyjęciu wydanym na cześć żeglarza. Według innej wersji legendy to Kolumb był autorem samej zagadki. Na obiedzie, podczas którego inni goście, zazdrośni o sukcesy Kolumba, próbowali zdyskredytować jego odkrycia, twierdząc, że przepłynięcie przez ocean to najprostsza rzecz na świecie, Kolumb spytał, kto z nich potrafi postawić jajko w pionie. Kiedy nikomu się nie udało, Kolumb dokonał tego nadtłukując lekko skorupkę, na co nikt przed nim nie wpadł. Zapytał ich wtedy, czy jest coś prostszego od tego, o czym przed chwilą mówili, że jest niemożliwe. Każdy potrafi to zrobić, po tym, jak mu pokazano jak – powiedział Kolumb.
Pomnik jajka Kolumba znajduje się w w mieście Sant Antoni de Portmany na Ibizie.

Zdjęcie z Ibizy - Źródło:https://media.holidaycheck.com/data/urlaubsbilder/images/2/1159369565.jpg

„Jajko Kolumba” Tesli

Nikola Tesla w 1893 r. na World's Columbian Exposition zademonstrował swój przyrząd znany jako „jajko Kolumba”. Jajko zostało użyte do wyjaśnienia podstaw modelu wirującego pola magnetycznego i silnika elektrycznego.
Do wprawienia jajka w ruch obrotowy Nikola Tesla posłużył się wirującym polem magnetycznym pochodzącym od zasilanych dwufazowym prądem przemiennym czterech cewek nawiniętych na żelaznym rdzeniu toroidalnym i znajdujących się pod blatem, na którym ustawione zostało miedziane jajko. Po włączeniu zasilania, płynący przez cewki prąd spowodował, że jajko zaczęło obracać się z dużą prędkością, a następnie podniosło się obracając się wokół głównej osi.

Replika urządzenia jest wystawiana w Muzeum Nikoli Tesli w Belgradzie i w Muzeum Techniki w Zagrzebiu.

Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_Kolumba

a tak wygląda model "Jajka Koluba" Tesli 


 
Jajka w kosmosie
1. Galaktyka Jajko Sadzone – ze względu na kształt
2. Mgławica Jajko – ze względu na właściwości
3. Mgławica Zepsute Jajko – ze względu na zawartość siarki

Zdjęcia w kolejności 1, 2, 3Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jajko_w_kulturze

Jajko - tangram
Pod  nazwą "jajko Kolumba" spotyka się pewien rodzaj tangramu, czyli łamigłówki, z której
elementów należy odtworzyć zadane figury. W tym przypadku trzy części są równoramiennymi trójkątami prostokątnymi, a pozostałych sześć ma fragment brzegu będący linią krzywą.

Poniżej opis konstrukcji jajko tangramu krok po kroku:


1. Kreślimy dwie  proste prostopadłe AB i CD


2. Z punktu przecięcia prostych kreślimy okrąg:
3. Kreślimy proste AF i BE tak, że przechodzą przez punkt przecięcia prostej CD i okręgu:4. Kreślimy łuk AE, który jest częścią okręgu o środku w punkcie B i promieniu AB oraz łuk BF, który jest częścią okręgu o środku w punkcie A i promieniu AB5. Odmierzamy odcinek EG i odmierzamy z punktu D odcinek przystający do niego. W ten sposób otrzymujemy punkt H.


6.  Kreślimy okrąg o środku w punkcie H i promieniu DH i następnie rysujemy promienie tego okręgu do punktów przecięcia z prostą AB.

7. W ten sposób otrzymujemy gotowy tangram – jajko :)