środa, 17 maja 2017

Szkoła z klasą - spotkanie 2

Drugie spotkanie Zespołu: badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu

Spotkanie składało się z trzech bloków:
  1.  podsumowanie zebranych rekomendacji i potrzeb;
  2.  zawężenie celu i sformułowanie nowego, szczegółowego wyzwania;
  3.  wybranie konkretnych rozwiązań 
W czasie spotkania podsumowaliśmy badanie potrzeb szkoły. Przed przystąpieniem do badania społeczności szkolnej, nasz zespół spotkał się kilkakrotnie a właściwie przeprowadził spotkania w podzespołach z powodu braku wspólnego terminu - pracujemy w różnych godzinach w szkole. Dodatkowo odbyły się konferencje on - line za pomocą komunikatorów. Na bieżąco omawialiśmy pomysły i ustalaliśmy pytania oraz formę przeprowadzania badania. 
W badaniu wzięła udział cała społeczność szkolna. Zakupiliśmy duże arkusze papieru, na które poprzyklejaliśmy kolorowe pytania. Na każdym arkuszu znalazły się trzy pytania. Dwoje przedstawicieli naszego zespołu z pomocą samorządu uczniowskiego poroznosiło arkusze do klas i w czasie lekcji wychowawczych w każdej klasie  zostało przeprowadzone badanie. Arkusz został przyklejony do tablicy aby uczniowie swobodnie mogli podchodzić i pisać odpowiedzi na pytania. Po lekcji zebraliśmy arkusze i spisaliśmy wyniki. Pytania jakie znalazły się w naszym badaniu: 
Pytanie 1.
Czy szkoła rozwija Twoje zainteresowania/pasje?
Jeżeli TAK – to w jaki sposób?
Jeżeli NIE – podaj przykłady, co można by zmienić.

Pytanie 2.
W jakim kole zainteresowań widziałabyś/widziałbyś siebie? Może powstać nowe. Czekamy na propozycje...

Pytanie 3.
Czy chciałabyś/chciałbyś aby w szkole powstało miejsce, w którym znajdziesz wytchnienie, odskocznię od szkolnych obowiązków, tak zwaną „strefę relaksu”, „przyjazną przestrzeń”?
Co powinno się w takim miejscu znaleźć???Wyniki jakie otrzymaliśmy:

Wyniki pokazały, że szkoła rozwija pasje uczniów ale jednocześnie uczniowie nie wiedzą do końca jakie kółka zainteresowań funkcjonują w szkole lub w ramach istniejących kółek nie ma form zajęć takich jakie chcieliby, aby istniały. 
Najczęściej pojawiało się pytanie o koło podróżnicze. 
W szkole są zajęcia dodatkowe z geografii, ale bardziej ogólne -  przygotowujące do matury, niż takie o podróżach i wyjściach czy wycieczkach w teren. Częstym również kółkiem, jakie uczniowie  chcieliby mieć jest kółko muzyczne. Niestety takiego w szkole nie mamy. 
Uczniowie zadowoleni są z zajęć przygotowujących do matury i olimpiad czy konkursów. Brakuje im jednak kółek, zajęć praktycznych typu laboratoria z fizyki, chemii czy biologii, pokazujących praktyczne zastosowanie tych przedmiotów w życiu. Często powtarzającym się kółkiem o którym mówią uczniowie jest koło dotyczące profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania. W szkole z wielkim sukcesem działa  program profilaktyczny, lecz nie ma cyklicznych typowych zajęć dotyczących zdrowego odżywiania. Są wykłady, spotkania z lekarzami. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiedzieli się o pasjach związanych z wyjściami do kina, teatru, muzeum  czy na wystawy,  tego w szkole nie brakuje . Brakuje im jednak kółka teatralnego. W pytaniu 3 gdzie pytaliśmy o przestrzeń szkolną na pierwszym miejscu jako potrzeba pojawiła się przestrzeń relaksu. To sformułowanie pojawiło się najczęściej. Brakuje uczniom radiowęzła oraz ławek na boisku szkolnym, by jeśli jest ładna pogoda mogli tam spędzać przerwy. W strefie relaksu uczniowie widza miejsce dla półkrzyków, miejsca na herbatkę, gry planszowe. Konieczne dla uczniów jest, by w strefie relaksu znalazła się sofa. Dodatkowo uczniowie mile widzieliby radiowęzeł z muzyką na przerwach. Niektóre odpowiedzi niesamowicie nas zaskoczyły i dały wiele do myślenia. Uczniowie mają w sobie pasję i dzięki nim możemy dowiedzieć się jak może być jeszcze lepiej w szkole.

Jak wyniki badań społeczności szkolnej wpłynęły na ostateczne brzmienie celu szczegółowego? 

 

Nasz cel szczegółowy: 

 

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, wspiera uczniów w procesie uczenia się poprzez koła zainteresowań oraz organizację czasu wolnego. 

Wyniki badań zespół podzielił według już działających kółek i hasłowo zapisał  sformułowania jakie podali uczniowie. Posłuży to do weryfikacji: co i w jakiej formie nauczyciele realizują w czasie kółek. Jednocześnie też przybliży nauczycielom czego potrzebują uczniowie i co chcieliby robić. Jaka jest obecna oferta zajęć a jaka może być, by jeszcze więcej osób chciało z niej skorzystać. Zajęcia  których w chwili obecnej nie ma w ogóle w ofercie szkoły zostaną zaproponowane w czasie najbliższej rady pedagogicznej oraz w czasie spotkania Zespołów Przedmiotowych, aby ustalić w jakiej formie jesteśmy w stanie jako szkoła rozszerzyć ofertę dla uczniów. Dodatkowo brak strefy relaksu i opinie uczniów na ten temat w badaniu motywuje nas bardzo do próby podjęcia zorganizowania takiego miejsca by uczniowie z chęcią przebywali w szkole co tez będzie ich motywowało do rozwijania pasji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz