Erasmus +


https://erasmusmathsilesia.wordpress.com/poland/

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że od 1 września 2017r w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach realizowany jest program

"Nowoczesne i aktywizujące metody 
rozwijania kompetencji matematycznych".


Program ten realizowany jest dzięki wygranej w konkursie wniosków złożonych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus +. Edukacja szkolna.

Wniosek, którego jestem współautorką znalazł się na wysoko ocenionej pozycji 4.

Projekt realizowany będzie od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2017r. Koordynatorem projektu jest
IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. Szkołami partnerskimi są:
 • Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli z Włoch (Somma Vesuviana Napoli) oraz 
 • Liceul Tehnologic “Henri Coanda” z Rumuni (Ramnicu Valcea)

Głównym celem projektu jest:
 • podniesienie umiejętności matematycznych uczniów szkół projektowych,
 • zmiana ich nastawienia do uczenia się matematyki,
 • pokazanie uczniom zastosowania matematyki w życiu codziennym.
Drogą do osiągnięcia ww. celów ma być:
 • zastosowanie na lekcjach matematyki pracy metodą projektu,
 • nowych metod aktywizujących,
 • gamifikacji,
 • TIK.

Projekt obejmuje następujące działania:
dla wszystkich chętnych uczniów:
 • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany “Architektura naszych miast oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
 • konkurs na film w języku angielskim p.t.: „Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
 • zajęcia z języka angielskiego ‘Maths in English’
 • warsztaty „Jak zrobić książeczkę elektroniczną”
 • warsztaty „Przygotowanie gry miejskiej”
dla uczniów klas drugich (dodatkowo, na drodze rekrutacji):
 • praca w grupie eksperymentalnej
 • praca metodą projektu
 • przygotowanie prezentacji nt. ciekawostki matematycznej 
 • przygotowanie piktogramów - plakatów w języku angielskim z pojęciami matematycznymi
 • bezpłatna tygodniowa wymiana międzynarodowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz