niedziela, 27 listopada 2016

Pozdrowienia z dalekiej Luizjany

Cała nasza klasa i ja dostaliśmy pozdrowienia z Ameryki od Kamili, która tam właśnie w tym roku szkolnym się uczy a była uczennicą mojej klasy. Kamila dziękujemy i też tęsknimy i pozdrawiamy.


Genius Logicus - LIGA MISTRZÓW

http://www.geniuslogicus.eu/

25 listopada dwójka uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach wzięła udział w LIGA MISTRZÓW.
konkursie dodatkowym zawodów logicznych Genius Logicus -
Zawodnikami są Marta z klasy 3c oraz Daniel  z 2a.
Marta w roku szkolnym 2015/2016 zdobyła 2 miejsce w rankingu krajowym międzynarodowych zawodów, Daniel - był w pierwszej piatce.
Zaproszenie również otrzymał Michał z byłej 3c - absolwent szkoły. Michał w roku szkolnym 2015/2016 zajął 1 miejsce w rankingu krajowym.


Uczniowie rozwiązywali test z pomiarem czasu - 45 minut. Zadania były o różnym stopniu trudności. Dotyczyły zagadnień z logiki, prawdopodobieństwa, układów równań, stosowania strategii. Uczniowie mogli wykazać się sprytem i szybkim logicznym kojarzeniem faktów.
piątek, 18 listopada 2016

Odwrócona lekcja - czyli uczniowie prowadzą lekcjęW piątek 18 listopada uczniowie klasy 2d przygotowali bardzo ciekawą lekcję na temat funkcji liniowej a dokładniej jej praktycznego wykorzystania. Do przygotowania lekcji zgłosiły się 3 drużyny 2 osobowe. Każda drużyna miała przygotowaną prezentację multimedialną oraz opracowane wystąpienie na ok 15 minut. 

Tematy  jakie przygotowały drużyny: 

Magda i Kuba - Funkcja liniowa? Po co nam to?
Weronika i Alicja - Funkcja liniowa
Dominika i Weronika - Funkcja liniowa w życiu codziennym.


Kuba w swoim wystąpieniu (Magda - przygotowała prezentację) opowiadał o funkcji liniowej pod kątem humanistycznym. Pokazał przykłady wykorzystania prezentacji danych występujących w chemii, przyrodzie, geografii, statystyce, fizyce,  w postaci funkcji liniowej.
Kuba przedstawił wykresy rozpuszczalności soli w wodzie w zależności od temperatury, omówił zależności wzrostu człowieka i jego wagi od wieku. Odwołał się również do przykładów zależności temperatury od wysokości nad poziomem morza. Innymi przykładami jakie omawiał były wielkości emigrantów w poszczególnych krajach oraz przyrost naturalny na przestrzeni całego roku. Nie zabrakło również informacji na temat zależności przebytej drogi od czasu, jeśli jedziemy ze stałą predkością.  

Weronika i Alicja opowiedziały o matematykach, którzy pierwsi wspominali o funkcji liniowej, kiedy zdefiniowano pojecie funkcji liniowej oraz kiedy wprowadzono zapis f(x). 


 • Prosta – wykres funkcji liniowej - po raz pierwszy została zdefiniowana w III w p.n.e. przez Euklidesa  (ok. 365 – ok. 300 r. p. n. e.) w jego dziele „Elementy”.
 • Definicja funkcji została sformułowana w połowie XIX w.  przez niemieckiego matematyka  Petera G.L. Dirichleta (1805 – 1859 r.).
 • Oznaczenia f(x) do opisu wartości funkcji jako pierwszy używał szwajcarski matematyk Leonhard Euler (1707 – 1783 r.). 
 

Dodatkowo przygotowały karty pracy w postaci zadań dla uczniów z odczytywaniem własności funkcji  liniowych występującej w życiu codziennym oraz przygotowały krzyżówkę z pojęciami dotyczącymi funkcji liniowej. Uczniowie krzyżówkę rozwiązywali w grupach, a trzy najszybsze grupy zostały nagrodzone punktami z aktywności.
Również w wystąpieniu Alicji i Weroniki znalazło się kilka żarcików matematycznych dotyczących funkcji liniowej:
  Dlaczego funkcja liniowa wygrywa każdą dyskusję? 
       Bo ma nieskończenie wiele argumentów! 

Przychodzi rosnąca funkcja liniowa do lekarza i mówi: "a … boli!", 
        a lekarz na to: "jak boli to rośnie".


Weronika i Dominika w swoim wystąpieniu odwoływały się  do przykładów z życia codziennego w których występuje funkcja liniowa:

Przykłady funkcji:
 • Każdy samochód ma swoją rejestracje,
 • Każdy uczeń ma swój numer w dzienniku,
 • Każdy człowiek posiada swój numer PESEL,
 • Każda ulica ma swoją nazwę,
 • Każde państwo ma swoją stolicę, 
 • Prędkość ciała i czas w którym, pokonało to ciało drogę
Weronika zwróciła uwagę ,że  funkcja liniowa jest tez istotna przy wykonywaniu wielu statystyk. Dzięki wykresom możemy dowiedzieć się ile w danym roku ludzi wyjeżdża za granicę czy też,  jak zmieniał się poziom wykształcenia  Polaków na przestrzeni lat. Dowiedzieliśmy się również, że dzięki wykresowi funkcji liniowej można przedstawić interpretację danych metrologicznych. Weronika odwołała się do wczorajszej wizyty klasy w Planetarium Śląskim, gdzie zobaczyli takie dane gromadzone praktycznie. Dominika opowiedziała o zastosowaniu funkcji liniowej w chemii, pokazując zależność zmiany skupienia pierwiastków od temperatury. Świetnym przykładem okazało się przedstawienie ilości czytanych książek przez poszczególne klasy w naszej szkole. Na zakończenie Dominika z Weroniką pokazały, że nawet zakup i wydane fundusze można ułożyć jako zależność dla funkcji liniowej. 

Każde wystąpienie było bardzo ciekawie przygotowane, popierane przykładami zawartymi w prezentacji multimedialnej.

 Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie i bardzo interesującą lekcję.

środa, 16 listopada 2016

Olimpiada Statystyczna - zawody szkolne

16 listopada 2016r   sześcioro uczniów  IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przystąpiło do rozwiązania zadań z Olimpiady Statystycznej.  Zadania, z którymi zmagali się uczniowie były przygotowane w formie testu w specjalnie opracowanej aplikacji.


Mamy sukces - wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach szkolnych  przekroczyli próg 50%, ale zgodnie z regulaminem tylko 3 przeszło do etapu okręgowego: Ola z 2c, Mateusz z 3c oraz Monika z 1c. Gratuluję !!!! i dziękuję wszystkim za udział w Olimpiadzie.
 • Test trwał 45 minut. Czas pozostały do zakończenia testu był cały czas widoczny na górze strony.
 • Test składał się z trzech części o różnym stopniu trudności: część I – pytania łatwe, część II – pytania średniej trudności, część III – pytania trudne.
 • Aplikacja automatycznie zapisywała wybrane przez ucznia odpowiedzi, zarówno po przejściu do kolejnych części testu, jak i po upływie czasu.
 • W czasie trwania testu uczniowie mogli zmienić zaznaczone odpowiedzi w dowolnej części testu.
 • Zakończenie testu nastąpiło po upływie czasu przeznaczonego na jego rozwiązanie lub po zapisaniu odpowiedzi poprzez przycisk „Zapisz” i wylogowaniu się z aplikacji.
 • Uczniowie musieli odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby zakończyć test.

 • Test na etapie szkolnym składał się z 29 pytań.
 • W teście występowały różne rodzaje pytań:
  • pytania jednokrotnego wyboru (tak/nie) – należało wybrać jedną prawidłową odpowiedź za pomocą okrągłych punktorów,
  • pytania wielokrotnego wyboru – należało   wybrać prawidłowe odpowiedzi za pomocą kwadratowych punktorów,
  • porządkowanie odpowiedzi – ustalenie kolejności odpowiedzi za pomocą numerów wybranych z rozwijalnej listy.
 • W teście na etapie szkolnym można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Punkty wyrażone były w wartościach do jednego miejsca po przecinku.
 • Maksymalna liczba punktów za pytanie była widoczna w momencie najazdu na nie kursorem.
 • Uczniowie nie otrzymywali  punktów ujemnych za błędnie udzielone odpowiedzi.
 • Odpowiedzi na pytania typu „wielokrotny wybór” oceniane były na podstawie liczby zgodności odpowiedzi dla każdego z czterech wariantów A, B, C, D. Za liczbę zgodności od 0 do 4 otrzymywało  się odpowiednio następujące liczby punktów: 0; 0,3; 0,7; 1,3; 2.
 • Odpowiedzi na pytania typu „szereguj” oceniane były na podstawie transformacji liniowej wartości współczynnika korelacji rang Spearmana. Za pytania tego typu można było uzyskać następującą liczbę punktów: 0; 0,1; 0,2; ...; 2.niedziela, 13 listopada 2016

Olimpiada Statystyczna - przygotowania


http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/
Głównym celem OS jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście wynika z przekonania Organizatorów, że istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.
Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiadą Statystyczną objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę i zorientować się co może czekać Cię na teście na etapie szkolnym, zajrzyj do QUIZu. Dostęp do quizu nie wymaga logowania w aplikacji. 
https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/Home/Test


 Materiały pochodzą ze strony Głównego Urzędu Statystycznego.