sobota, 31 grudnia 2016

Wigilia klasowa - 2016r


W tym roku spędziliśmy ostatnią naszą wspólną klasową Wigilię.
Był opłatek (dziękujemy Dawid) i życzenia... ciepłe i serdeczne, szczere i zaskakujące. Dziękuję Wam bardzo za każde dobre słowo.


Pod choinką znalazły się prezenty,  które rozdały nasze klasowe "Aniołki". Na stole nie zabrakło barszczu i pasztecików, był sernik w wykonaniu Tomka  i przepyszne babeczki autorstwa Weroniki, które wyglądały i smakowały jak na konkurs kulinarny. Max przygotował pyszną sałatkę a reszta klasy zaangażowała się w nakrycie stołów i przygotowanie innych smakołyków.
Ogólnopolski Konkurs - "Matematyka lubię to!"

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach wzięli udział  w KONKURSIE MATEMATYCZNO-PLASTYCZNYM „Matematyka - Lubię to!”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Plastycznego „Matematyka - Lubię to!” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki z siedzibą w Bielsku-Białej. Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Patroni honorowi konkursu:
- Dolnośląski Kurator Oświaty,
- Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
- Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem konkursu jest:
1. Popularyzacja matematyki.
2. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.
4. Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje przedmioty: matematykę i plastykę/sztukę.Uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a. etap I - szkolny,
b. etap II - finał ogólnopolski.

Zadaniem uczestników Konkursu było zilustrowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyka - Lubię to!”. Każdy uczestnik Konkursu wykonywał własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik Konkursu nadawał tytuł swojej pracy, dodatkowo mógł dodać krótki opis.

Prace były ocenione pod względem:
- zgodności z tematem,
- kreatywności w realizacji tematu i zastosowanych technik,
- walorów artystycznych i estetycznych

Komisja konkursowa w naszej szkole po długich naradach wyłoniła zwycięską pracę etapu szkolnego:

I miejsce zdobyła praca Adrianny Szymańskiej z klasy 1e - praca została wysłana by wziąć udział w konkursie ogólnopolskim - ogłoszenie wyników 16 styczna 2017r


II miejsce - Aleksandra Schejbal - klasa 2d


III miejsce - Julia Stadler - klasa 1c


Wyróżnienie: - Oliwia Nit - klasa 3aGratulujemy!!!!
Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki :)

Genius Logicus - etap bez limitu czasu
W grudniu uczniowie IV LO w Katowicach przystąpili po raz kolejny do międzynarodowego konkursu łamigłówek logicznych  GENIUS LOGICUS. 
 
 
Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań logicznych, łamigłówek i rebusów. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Konkurs składa się z dwóch etapów. ZAWODY BEZ POMIARU CZASU, podczas których zawodnicy otrzymują łącznie 20-30 zadań, oraz ZAWODY Z POMIAREM CZASU, w których każdy zawodnik otrzyma 10 zadań.
Każde zadanie ma swoją wartość punktową. Za jego poprawne rozwiązanie zawodnik uzyska odpowiednią liczbę punktów. Zadania mają określone rozwiązanie, przy czym terminy, sposób rozwiązania i dodatkowe informacje będą podawane osobno dla każdego polecenia. W przypadku wypełniania przez zawodnika drukowanych formularzy zadań, rozwiązania muszą być zaznaczone w sposób czytelny na odpowiednim i przeznaczonym do tego arkuszu odpowiedzi

ZAWODACH BEZ POMIARU CZASU zwycięzcy będą wybrani na podstawie sumy uzyskanych punktów i nagrodzeni międzynarodowym lub państwowym certyfikatem, w zależności od poziomu, w którym uczestniczyli. Najlepsi zawodnicy, którzy uzyskają w swojej kategorii pierwszą lokatę na etapie krajowym, przystępują do mistrzostw międzynarodowych.

Konkurs Genius Logicus w krótkim czasie zdobył opinię najprężniej rozwijających się zawodów     w Europie Środkowej - w konkursie uczestniczyły dziesiątki tysięcy zawodników oraz tysiące szkół. Obecnie konkurs odbywa się w 8 państwach (Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja, Chorwacja, Słowenia, Rumunia).

Formuła zadań ma przede wszystkim umożliwić trening i rozwój logicznego myślenia oraz zdolności intelektualnych uczniów, które przydadzą się im w matematyce, fizyce i innych przedmiotach szkolnych, stanowiąc podstawę do rozwiązywania pewnych problemów.

Zadania konkursowe różnią się od matematycznych i są sformułowane w taki sposób, by zawodnicy byli w stanie odnaleźć właściwe rozwiązanie dzięki własnym wnioskom i logicznemu kojarzeniu. 

piątek, 30 grudnia 2016

Lekcja wychowawcza - wspomnienie zimy

1 grudnia mieliśmy nietypową lekcję wychowawczą.... najpierw były pamiątkowe zdjęcia do Dziennika Zachodniego a później poszliśmy całą klasą ulepić bałwana... bo napadał śnieg!!!

Było radośnie i wesoło. Bałwany stanęły aż trzy! Śnieżki też fruwały :) Będziemy mieli co wspominać :)

czwartek, 15 grudnia 2016

Wykłady z matematyki


Kolejne wykłady z matematyki w IV LO za nami. W czwartek 15 grudnia Pani dr Anna Bień prowadziła wykład dla uczniów klasy 1a, 1c, 2a i 2c pt "Grafy Eulera"
Uczniowie w czasie wykładu usłyszeli o Mostach Królewskich. Poznali pojęcia: graf prosty, graf pełny, graf cykliczny, graf kubiczny Petersena. Uczniowie zostali zapoznani z definicją drzewa, spaceru, drogi, ścieżki.


Przypomnienie:
Spacerem nazywamy każdy taki ciąg v1v2vn  wierzchołków, że wierzchołki występujące po sobie są połączone krawędzią.

Droga - każdy spacer, w którym żadna krawędź się nie powtarza

Droga, w której ostatni wierzchołek jest taki sam jak pierwszy nazywamy drogą zamkniętą.

Ścieżka, graf spójny: każda droga, w której żaden wierzchołek się nie powtarza nazywamy ścieżką. Graf nazywamy spójnym, jeśli każde dwa wierzchołki możną połączyć ścieżką.

Graf nazywamy grafem Eulera jeśli można w nim wyznaczyć drogę zamkniętą, do której należą wszystkie krawędzie tego grafu. Taką drogę zamkniętą nazywamy cyklem Eulera. 
Graf spójny jest grafem Eulera, jeśli każdy wierzchołek jest parzysty.


Uczniowie byli bardzo zaciekawieni poruszanym tematem, zapytali nawet o grafy półEulerowskie oraz dyskutowali na temat zagadki trzech domków do których ma byc poprowadzony woda prąd i gaz, tak by linie się nie przecinały.

A tu znaleziona zagadka:

niedziela, 11 grudnia 2016

Wszystko jest liczbą - wykłady Uniwersytet Śląski

9 grudnia - klasa 1c o profilu matematycznym, dzięki wygranemu przeze mnie grantowi "Alfabet matematyczny", który realizujemy w IV LO w Katowicach, uczestniczyła w wykładzie zorganizowanym przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego "Wszystko jest liczbą". Wykład prowadził Pan prof. zw. dra hab. Aleksander Błaszczyk. 


Mottem wykładu są słowa Leopolda Kroneckera ,,Liczby naturalne stworzył dobry Bóg, a wszystkie inne stworzył człowiek.” Słuchacze poznają historię oraz podstawowe twierdzenia związane z liczbą Pitagorasa, z ludolfiną, liczbą Fidiasza, liczbą Nepera oraz Eulera– Mascheroniego. Pierwsze trzy znane były już w starożytności. Kolejne zostały odkryte później, wszystkie do dziś bezcenne dla matematyków, bankowców, artystów.
sobota, 10 grudnia 2016

Szkolenie - Szkoła z Klasą 2.0 w IV LO w Katowicach


9 grudnia 2016r razem z częścią naszego wspaniałego zespołu  - Basią, Elą - uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Szkoły z Klasą. Spotkanie zostało zorganizowane w naszej szkole. 
Czujemy się bardzo wyróżnieni ponieważ w całej Polsce zostały zorganizowane tylko 4 spotkania lokalne z czego właśnie jedno u nas. Mogliśmy wszyscy razem z innymi nauczycielami - 60 osób - przepracować symulacyjnie to, co czeka nas w programie w tym roku szkolnym. 
 
Pierwsza cześć spotkania dotyczyła ogólnie zasad programu, terminów i przedstawienia zespołu pracowników Szkoły z Klasą, którzy tworzą wszystkie materiały na potrzeby programu. 

W drugiej części zostaliśmy losowo podzieleni na zespoły 4 osobowe, gdzie każdy zespół stworzył wirtualną szkołę korzystając z materiałów jakie otrzymaliśmy. 

Symulacja spotkania 1:
Przyjrzeliśmy się on temu, czym szkoła dysponuje i określi, czego najbardziej jej brakuje. Na podstawie rozmowy, refleksji i analizy, członkowie Zespołu wybrali cel, który  szkoła będzie realizować, i który najlepiej odpowiada jej potrzebom.
Zespół zapoznał się z przygotowaną  listą 10 celów określających sfery, w których może wprowadzić zmiany, i wybrał jeden, na którym się skupi.
 
Symulacja spotkania 2:
Badanie potrzeb szkoły i redefinicja celu. Na tym etapie cel wybrany spośród dziesięciu  Zespół dopasuje do potrzeb szkoły i określił, jakie konkretne wyzwanie szkoła stawia sobie. Taki skonkretyzowany cel nazywamy celem szczegółowym.
Kolejnym krokiem było zaplanowanie działań, które pozwolą ten cel zrealizować. Powinny one dotyczyć przynajmniej dwóch z trzech obszarów: architektonicznego (FAR - Przestrzeń Fizyczna i Architektoniczna), społecznego (RELACJE) i związanego z nowymi technologiami (TIK), ale można w szkole również realizować pomysły, które nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii.
Zespół mógł skorzystać z przygotowanej listy inspiracji – dokumentu „Co może Wam pomóc”. Również tabela do wypełnienia obszarów okazała się bardzo pomocna.


Symulacja spotkania 3:


planowanie i podział zadań. Trzecie spotkanie to czas na szczegółowe planowanie. Zespół przemyślał działanie, podzieli obowiązki i oszacował czas potrzebny na realizację zamierzeń. Zespół również określił najważniejsze wskaźniki sukcesu - tutaj była najbardziej emocjonująca część spotkania - różnice opinii w grupie pozwoliły na wypracowanie dobrych wskaźników.
Określiliśmy sposób ewaluacji działań zespołu.
Źródło:https://www.facebook.com/szkolazklasa2zero/photos/pcb.1224683070931792/1224682934265139/?type=3&theater


Symulacja spotkania 4:
ewaluacja działań. Ostatnie spotkanie to czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków. Zespół ocenił czy wskaźniki sukcesu zostały osiągnięte i przeanalizował wnioski, uwagi i rekomendacje, które zebrał na początku roku, w czasie rozmów z przedstawicielami szkolnej społeczności, podczas bieżącej ewaluacji oraz ewaluacji końcowej. Dzięki temu będzie można wyznaczyć kierunek dalszych zmian i sprawdzić, co się udało, a co warto jeszcze dopracować.
Zespół zastanowił się również, co dalej - jak ugruntować pozytywne zmiany w szkole i jak kontynuować proces wprowadzania innowacji w szkole.


Przepracowanie wszystkich czterech etapów umożliwiło nam poznanie jak mamy pracować  i jak możemy osiągnąć cel. Spotkanie było bardzo pomocne i wiele nam wyjaśniło i rozjaśniło. Również entuzjazm i dobre słowo prowadzących było nieocenione. Dziękuję bardzo za spotkanie, życzliwość i uśmiech. 

Na zdjęciu: 
Marta Puciłowska Fundacja Szkoła z Klasą 2.0
Michał Szeląg  Fundacja Szkoła z Klasą 2.0
Elżbieta Bożek - IV LO
Barbara Sowa - IV LO
Katarzyna Trajdos - IV LO

środa, 7 grudnia 2016

Mikołaj na matematyce :)

6 grudnia jak przystało na "Mikołajki" dzień był szalony, zaczarowany i pełny niespodzianek mikołajkowych.

W ławkach zasiadły skrzaty, elfy, renifery i mikołaje. Na saniach przyjechał do nas Mikołaj ze swoja świtą. Uczniowie i ja też  :) wykonywaliśmy zadania, w zamian były słodkości i oklaski. Oczywiście nie zabrakło radosnych piosenek i wspólnego śpiewania :)