czwartek, 27 listopada 2014

Wykłady Uniwersytet Śląski - Instytut Matematyki

27 listopda młodziez klasy 1c oraz 2 c - profile matematyczno -fizyczne- w ramach działalności kółka matematycznego wzięły udział w wykładzie prowadzonym przez Pana prof. Mieczyława Kulę.
 

Temat wykładu to „Kalendarz i matematyka” oraz „Kongruencje wokół nas”. 

Słuchając wykładu uczniowie dowiedzieli się o podstawowych systemach kalendarzowych, o kalendarzu juliańskim, gregoriańskim i wiecznym kalendarzu.

W drugiej części wykładu uczniowie usłyszeli o pojęciu kongruencji i jej własnościach, wykorzystaniu kongruencji w kalendarzu. Poznali twierdzenie chińskie o resztach.


sobota, 22 listopada 2014

Ciekawa lekcja

21 listopada 2014r klasa 1c i 2c wzięła udział w wykładzie z cyklu „Ciekawa lekcja” prowadzonym przez pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

 Celem zajęć było przybliżenie uczniom specyfiki wykładu akademickiego w możliwie atrakcyjnej formie. Wprowadzenie do wykładu poprowadził Pan Adrian Sas, który opowiedział o uczelni, zaś sam wykład prowadziła Pani Ewa Walewska – magister kulturoznawstwa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Pierwszy temat wykładu to: Wirtualne życie, wirtualne społeczności. Wykład podejmował problematykę codziennego funkcjonowania ludzi w wirtualnej rzeczywistości wraz z tożsamościowymi i społecznymi konsekwencjami zjawiska.

Drugi temat:  Jak twoje gadżety definiują cię jako konsumenta? Wykład prezentował zagadnienia dotyczące wpływu Sieci, aplikacji oraz skomputeryzowanych osobistych gadżetów na decyzje zakupowe ich użytkowników oraz wykształcanie się nowych trendów technologicznych. Wykład omawiał także sprzężone z tymi trendami najnowsze nurty w reklamie, które napędzają sprzedaż wspomnianych gadżetów.